Slide Image

1 - Zakhor No. 1, 1992
aluminum, brass, graphite, water & light.
66 x 66 x 18 in
167 x 167 x 46 cm

2 - Zakhor No. 2, 1993
Plexiglass, glass, earth, water, steel & light
35 x 35 x 65 in
89 x 89 x 165 cm

Zakhor No. 1, 1992 & Zakhor No. 2, 1993